Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Wr 38/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia odwołania z dnia [...]

VII SA/Wa 2105/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 555/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SAB/Gd 44/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Go 827/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 822/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

II SA/Kr 920/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 323/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 534/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1916/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody O. w przedmiocie zgłoszenia budowy obiektu budowlanego
1   Następne >   3