Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 42/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 124/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego

VIII SA/Wa 42/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 236/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wniosku o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

II SA/Wr 156/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Gd 213/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 260/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Bd 213/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

II SA/Bk 150/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 165/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   5