Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Ke 290/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1090/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Wr 307/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania orzeczenia o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości nr [...] obręb [...] w D. , celem wykonania robót budowlanych, polegających na remoncie garażu położonego na działce przyległej nr [...]

II SA/Łd 146/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia do ponownego rozpoznania decyzji dotyczącej umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Ol 390/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Bd 418/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego

II SAB/Gd 16/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II SA/Gd 336/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 674/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi J. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji we wznowionym postępowaniu skargę odrzuca.

II SA/Łd 1069/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-11

skarg E.W. i C.N. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na roboty budowlane
1   Następne >   +2   5