Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 219/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Sz 498/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Sz 464/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 367/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 356/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Gd 743/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 626/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego

II SA/Łd 97/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-20

skarg S.K., A.S., H.B., E. M. i I.K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Łd 99/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-20

skarg S.K., A.S., H.B., E.M. i I.K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Łd 100/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-20

skarg S.K., A.S., H.B., E.M. i I.K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
1   Następne >   3