Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 720/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...] r. znak: [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania

II SA/Wr 316/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dróg wewnętrznych z kanalizacją deszczową

VIII SA/Wa 396/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 495/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 306/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-09

Sprawa ze skargi [...] na pismo Wojewody Lubuskiego w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II SA/Ke 398/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Wr 217/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

II SA/Gl 898/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II SA/Łd 655/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 485/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4