Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 586/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 899/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec wykonania robót budowlanych

II SA/Gl 899/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

VII SA/Wa 1397/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-04

skarg E.K., M.J., A.K., I.P., K.J., K.G., M.F., T.W. i Zgromadzenia Sióstr [...] na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 723/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 880/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 714/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 686/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji zezwalającej na budowę budynku

II SA/Bd 674/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1050/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4