Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Kr 85/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Kr 1024/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę.

II SA/Bk 718/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

II SA/Gl 1044/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie podjęcia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1047/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-17

Skarga S. K. oraz B. M. na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II SA/Łd 828/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kablowej

II SA/Bd 850/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 760/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych

II SA/Ke 667/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 642/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   3