Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 577/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi A.F. na niewykonanie wyroku

II SA/Go 107/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zmiany konstrukcji dachowej odrzucić skargę.

II SA/Ol 1023/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-08

Skarga R. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Wr 655/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy tymczasowego obiektu budowlanego

II SA/Rz 90/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją przenoszącą decyzję o pozwoleniu na budowę

VII SA/Wa 427/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie : odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 425/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-30

skarg J. S., C. B., Z. S., E. W., T. W. i C. W. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Lu 432/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 308/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia działki sąsiedniej w celu wykonania robót budowlanych

VII SA/Wa 318/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przekazania odwołania zgodnie z własciwością
1   Następne >   +2   +5   +10   43