Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gd 686/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie budowy obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1042/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na rozbiórkę

IV SA/Po 807/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie sprzeciwu od zamiaru wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 976/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych

VIII SA/Wa 316/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 184/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę

II SA/Wr 655/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-18

Skarga R. D. i B. D. na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 218/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Lu 231/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-28

Skarga E. Z. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 253/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-04-07

Skarga D. J. na decyzję Wojewody z dnia [...] r., Nr [...] zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   37