Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VIII SA/Wa 325/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 336/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-28

Skarga Wspólnoty Mieszkaniowej [...], M. F., M. F.- G., W. B., E. J. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Ke 339/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Łd 482/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 335/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-28

Skarga Wspólnoty A., M. F., M. F.-G., W. B., E. J. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Gd 305/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SAB/Wa 18/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu projektu budowlanego

II SA/Rz 526/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [..] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Po 1112/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

II SA/Ke 452/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   36