Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Sz 1152/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-14

Skarga B. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 327/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 938/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Sz 109/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 1094/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 1097/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VIII SA/Wa 1099/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 71/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2323/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gd 806/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   32