Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 186/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Sz 82/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Skarga Z. S. i I. K.-S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 187/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 858/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

II SA/Gl 178/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Sz 223/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 20/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 152/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu na załatwienie sprawy

II SA/Rz 406/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   35