Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bd 330/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1470/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 1480/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 2470/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Bk 60/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 59/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Bk 778/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego z urzędu postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę i umorzenia postępowania pierwszoinstancyjnego w zakresie zawieszenia postępowania

II SA/Po 995/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Gd 666/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych

II SA/Łd 765/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   33