Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 3270/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1620/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 333/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na nadbudowie kondygnacji mieszkalnej nad istniejącą częścią dwukondygnacyjną budynku mieszkalnego

II SA/Łd 132/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego

II OZ 481/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 160/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II OZ 71/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] maja ...

II OZ 74/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 84/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1177/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   24