Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 398/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Gl 721/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Bk 278/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę

II OZ 793/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę

II OZ 807/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę pos...

II OZ 809/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody L. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 810/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na rozbiórkę

II SA/Ke 231/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 33/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-05

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynków,