Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 187/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 441/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1137/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania, w wyniku wznowienia, w sprawie pozwolenia na budowę

II OZ 368/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie z 22 października 2014 r., sygn. akt II SA/Lu 812/14 o odmowie wstrzymania zaskarżonej decyzji Wojewody Lubelskiego z [...] lipca 2014 r. znak [...] w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego z [...] lipca 2014 r. znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

II OZ 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i remont linii energetycznej

II OZ 246/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 412/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1335/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...], w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1383/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 1266/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego i udzieleniu pozwol...
1   Następne >   +2   +5   +10   49