Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SO/Wa 28/07 o oddaleniu wniosku W. M. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za nieprzekazanie skargi W. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...]

II OSK 1934/07 - Wyrok NSA z 2008-06-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Syndyka Masy Upadłości Budowlanej Spółki Mieszkaniowej '[...]' Spółka z o. o. w K. w przedmiocie wymierzenia grzywny za niewykonanie wyroku

II OSK 767/07 - Wyrok NSA z 2008-07-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zwłokę w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę

II OZ 402/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 33/07 w zakresie oddalenia wniosku '[...]' S.A. w W. o wymierzenie Prezydentowi miasta [...] W. grzywny z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 400/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 31/07 w zakresie oddalenia wniosku [...] S.A. w W. o wymierzenie Prezydentowi [...] W. grzywny z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 401/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 32/07 w zakresie oddalenia wniosku [...] S.A. w W. o wymierzenie Prezydentowi [...] W. grzywny z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 403/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt VII SO/Wa 34/07 w zakresie oddalenia wniosku '[...]' S.A. w W. o wymierzenie Prezydentowi miasta [...] W. grzywny z tytułu niewykonania obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi