Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SO/Wa 28/07 o oddaleniu wniosku W. M. o wymierzenie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny za nieprzekazanie skargi W. M. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...]

II OZ 1339/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z wniosku W. P. przeciwko Staroście Krotoszyńskiemu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za nieprzekazanie skargi

II OZ 1008/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wymierzenie organowi grzywny w sprawie z wniosku A.P. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywny w związku z nieprawidłowym wykonaniem obowiązku przekazania skargi wraz z aktami sprawy

II OSK 1226/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z wniosku M. M. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 487/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku R.R. i J.R. w przedmiocie wymierzenia grzywny Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w związku z nieprzekazaniem Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II OZ 169/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku K. S. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

II OZ 1289/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. J. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II OZ 206/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku H. G. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny z powodu nieprzekazania skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

II OZ 753/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku E. B. i J. B. o wymierzenie grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego

II OSK 639/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1485/07 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim
1   Następne >   3