Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 219/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Kr 625/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II SA/Ke 398/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Sz 498/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej dotyczącej pozwolenia na budowę

II SA/Rz 475/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku mieszkalnego

II SA/Sz 464/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 1219/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przedłożenia ekspertyzy technicznej

VII SA/Wa 1281/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części garażu

II SA/Kr 238/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-01

Wniosek Z. T. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie skargi na decyzję Wojewody w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 805/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   13