Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. Ł....

II OSK 569/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 1451/07 - Wyrok NSA z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Lubuskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1909/07 - Wyrok NSA z 2009-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie decyzji ostatecznej udzielającej pozwolenia na budowę

II OSK 81/08 - Wyrok NSA z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 193/08 - Wyrok NSA z 2009-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Łodzi nr [...] z [...] października 2006 r.

II OSK 1293/08 - Wyrok NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru instalacji urządzenia reklamowego

II OSK 1336/08 - Wyrok NSA z 2009-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1375/08 - Wyrok NSA z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie podjęcia z urzędu postępowania

II OSK 1407/08 - Wyrok NSA z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   18