Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OSK 2680/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2237/15 - Wyrok NSA z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 2394/15 - Wyrok NSA z 2016-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II OSK 2934/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2960/14 - Wyrok NSA z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2956/14 - Wyrok NSA z 2016-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę