Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OSK 1230/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 639/08 - Wyrok NSA z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 80/07 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1219/07 - Wyrok NSA z 2009-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia nr. [...] w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i po...

II OSK 1219/07 - Postanowienie NSA z 2009-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania ostatecznej decyzji Prezydenta Wrocławia nr. [...] w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego ...

II OSK 1702/08 - Wyrok NSA z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania urządzenia reklamowego

II OZ 812/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 12/08 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi I.S. oku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1949/08 - Wyrok NSA z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OW 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-24

Wniosek E. M. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość
1   Następne >   3