Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 25/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 313/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 249/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji ...

II OZ 1030/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę

II OSK 1922/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę