Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OSK 569/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 97/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego dwulokalowego w zabudowie szeregowej

II OZ 116/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 927/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1059/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie uchylenia decyzji zezwalającej na nadbudowę budynku

II OSK 1583/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych

II OSK 147/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 757/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania

II OSK 1685/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie w sprawie VII SA/Wa 815/08

II OSK 626/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2