Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1977/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] z [...] stycznia 2016 r. znak: [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę