Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OZ 187/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 1535/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania urządzenia reklamowego

II OZ 299/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 131/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1230/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. Ł....

II OZ 202/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 657/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na przebudowę i remont linii energetycznej

II OZ 738/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 815/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 390/08 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 390/08 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II S...
1   Następne >   +2   +5   +10   35