Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OSK 2680/15 - Wyrok NSA z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1977/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] z [...] stycznia 2016 r. znak: [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 807/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , znak [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 788/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia oraz postanowienia Starosty P. z 9 października 2015 r. nr ... w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody M. nr ... w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II OZ 769/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

Zażalenie na zarządzenie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję W. K.

II OZ 780/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie L. grzywny z wniosku E. K. o wymierzenie Wojewodzie L. grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na bezczynność i przewlekłość w sprawie wniosku o udostępnienie akt administracyjnych

II OZ 808/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych

II OZ 809/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych

II OZ 811/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych

II OZ 812/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie sprzeciwu od zgłoszenia robót budowlanych
1   Następne >   3