Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OW 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku o wstrzymanie robót budowlanych