Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6019 Inne, o symbolu podstawowym 601 X

II SA/Gd 626/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy obiektu budowlanego

II SA/Łd 378/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-06

Skarga D. K. i A. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia budowy przyłącza kablowego

VII SA/Wa 963/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umożliwienia przeglądania akt

II SA/Go 307/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-12

Sprawa ze skargi [...] na pismo Wojewody Lubuskiego w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

II SA/Gl 670/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru budowy