Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

I OZ 867/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku , sygn. III SO/Gd 4/08 o wymierzeniu Wójtowi Gminy S. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II GSK 513/08 - Wyrok NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie z wniosku M. J. - P. K. S. T. o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie bezczynności organu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy