Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 528/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu

II GZ 851/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

VII SA/Wa 2376/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Op 117/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

IV SA/Gl 627/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami

II SA/Gl 401/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie rejestracji pojazdu w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Po 186/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami

III SA/Po 98/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

VI SA/Wa 941/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Wr 320/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za wykonywanie przewozu na potrzeby własne bez zaświadczenia i opłaty
1   Następne >   +2   +5   +10   100