Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6033 Zajęcie pasa drogowego (zezwolenia, opłaty, kary z tym związane) X

III SA/Wr 583/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

III SA/Wr 343/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Skarga B. i T. J., na decyzję SKO we W., w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu zarządcy, wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

VI SA/Wa 2207/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II SA/Sz 826/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-16

Skarga Spółka Jawna [...] na decyzję SKO w przedmiocie kary za samowolne zajęcie pasa drogowego, w ten sposób, że w komparycji wyroku, w miejscu określającym sądową sygnaturę akt sprawy zamiast 'II SA/Sz 431/09' winno być 'II SA/Sz 826/09'.

II GW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku M. K. w sprawie zezwolenia na lokalizację kablowej linii światłowodowej

III SA/Wr 146/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję S K O we W w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1660 wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 412/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II SA/Sz 418/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II SA/Sz 460/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II SA/Sz 472/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100