Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Okres 2018/05 X
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Hasło Transport X

II SA/Gl 145/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mykanów w przedmiocie publicznego transportu zbiorowego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.