Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 252/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] - Delegatura w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy w P. nr [...] postanowił: odrzucić skargę

III SAB/Wr 6/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Z. Ś.

III SAB/Lu 12/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczej

III SA/Łd 633/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-28

Sprawa ze skargi B. B. na zawiadomienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

II SAB/Ke 21/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Bd 239/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia niespłaconej części pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie dodatkowych miejsc pracy

III SA/Gd 168/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie niedopuszczalności zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej

II SAB/Ke 15/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-31

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłość postępowania Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II SA/Ke 238/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-03-31

Sprawa ze skargi [...] na pismo Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy [...] miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

VI SA/Wa 507/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-04

Sprawa ze skargi R. A. na niewykonanie przez Wojewodę M. wyroku WSA Warszawie, w przedmiocie bezczynności Wojewody M. w zakresie wystąpienia o ustanowienie kuratora
1   Następne >   2