Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6042 Gry losowe i zakłady wzajemne X

III SA/Gl 464/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie gier losowych (umorzenia wznowionego postępowania)

II SA/Op 195/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na czynność w przedmiocie eksperymentu w zakresie możliwości gry na automacie o niskich wygranych

VI SA/Wa 1353/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier

VI SA/Wa 2395/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GSK 252/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Łd 1147/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w zakresie zmiany lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych

VI SA/Wa 3480/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

II SA/Go 716/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-14

Skarga P sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier poza kasynem gry

II GZ 662/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. nr [...] w przedmiocie cofnięcia w części zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Ol 451/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części obejmującej jeden punkt gier
1   Następne >   +2   +5   +10   100