Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6046 Inne koncesje i zezwolenia X

III SA/Wr 16/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję S K O w W w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,

III SA/Łd 35/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-02-11

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na prowadzenie składu celnego

III SA/Gl 787/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie innych koncesji i zezwoleń (odmowy podjęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne)

VI SA/Wa 1661/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

III SA/Wr 297/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych

III SA/Wr 304/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie negatywnej opinii wniosku skarżącej w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu i na piwo oraz powyżej 18% zawartości alkoholu

II SA/Ke 557/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego

III SA/Wr 359/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu za wyjątkiem piwa,

III SA/Wr 721/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

II SA/Ke 220/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100