Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 936/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa

II OZ 452/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OSK 1525/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej A. Ż. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa...

II OZ 277/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku J. J. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

II OZ 1051/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1334/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymeldowania

II OZ 708/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia bezskuteczności odwołania od decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego

II OZ 1061/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody M. w przedmiocie wniosku o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

II OW 52/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania kosztów związanych z pełnieniem funkcji przedstawiciela dla osoby nieznanej z miejsca pobytu w sprawie o wymeldowanie

II OZ 1404/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   10