Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1065/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości