Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

I SA/Wa 1385/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji

I SAB/Wa 73/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1710/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 1876/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-01

Skarga [...] S.A. w A. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1096/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji uwłaszczeniowej z naruszeniem prawa

I SA/Wa 72/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Ke 2/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania decyzji o wyłączeniu nieruchomości spod działania dekretu PKWN o reformie rolnej

I SA/Wa 2310/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, ,

I SA/Wa 3083/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100