Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

VIII SA/Wa 688/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Gl 1078/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej scalenia nieruchomości

II SA/Łd 252/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Gd 302/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału działki

I SO/Wa 19/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-06

Wniosek T. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W.

II SA/Wr 80/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z opłat sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji SKO w L. z dnia [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy J. z dnia [...] zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości i stwierdzenia nieważności ww. decyzji Wójta Gminy Jerzmanowa w części rozstrzygającej o przejściu na własność Gminy Jerzma...

II SA/Wr 323/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie wyjaśnienia treści decyzji o stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II SA/Kr 393/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

I SA/Wa 2352/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Wniosek w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Kr 554/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział działki
1   Następne >   +2   +5   +10   100