Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Białymstoku X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bk 314/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie orzeczenia o obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości