Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Gd 221/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Po 252/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1331/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 597/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 440/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 898/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II SA/Kr 933/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 615/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi D. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Lublina

II SA/Kr 1055/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa zabudowy w prawo użytkowania wieczystego
1   Następne >   +2   +5   +10   100