Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OSK 3077/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1918/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OPP 112/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-04

Skarga E. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 114/19 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 3033/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego

I OSK 2486/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy [...] oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych