Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 1812/06 - Wyrok NSA z 2007-12-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości