Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1970/19 - Wyrok NSA z 2020-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 763/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-24

WSA w Warszawie w składzie następującym: sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J. B. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekomensaty oddala sprzeciw.