Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1470/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 159/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 253/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1647/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 694/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2174/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1962/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I SA/Wa 723/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2293/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-01

Dnia 1 kwietnia 2022 r. WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu B. P. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty oddala sprzeciw.