Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Warszawie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 853/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowa zmiany decyzji

I SA/Wa 245/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty