Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3077/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1918/19 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2303/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-04

Skarga M. S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2532/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2531/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 367/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 2850/19 - Postanowienie NSA z 2020-12-08

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OSK 2854/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1607/20 - Wyrok NSA z 2020-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1532/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   2