Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Po 788/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SO/Wr 10/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-10

Wniosek K. P. o wymierzenie Wojewodzie D. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I SA/Wa 2523/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi W.

I SAB/Wa 96/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Wr 600/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczenia Prezydenta Miasta J. G. Nr [...] z dnia [...] o przysługujących uprawnieniach do zaliczenia wartości pozostawionego poza granicami państwa polskiego mienia na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży nabywanych od Skarbu Państwa nieruchomości

I SA/Wa 937/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia

I OZ 12/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie wydania uwierzytelnionej kopii decyzji

II SA/Gl 912/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   100