Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OSK 564/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu wraz z wnioskiem o ukaranie Wojewody Mazowieckiego grzywną

II OZ 750/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi rzeki S.

II OZ 200/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

II OW 63/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Wniosek J. H. w sprawie ustalenia właściwości rzeczowej organów w zakresie załatwienia wniosku J. H. z dnia [...] 2002